Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2

W  TOMASZOWIE MAZ.

UL. JANA PAWŁA II 37

Na podstawie art.6  ust.5  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537)

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje, że po zmarłym w dniu 11 kwietnia 2007r. Lucjanie Grodku pozostał depozyt w postaci środków pieniężnych przekraczający 5.000,00 zł.      

Wobec braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu, DPS dokonuje ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.      

W przypadku nie podjęcia depozytu przejdzie on na własność Gminy - Miasta Tomaszów Maz.


Dokument został zamieszczony dnia 18 kwietnia 2007r.