OGŁOSZENIE z dnia 20.11.2009r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dekarskie

OGŁOSZENIE

z dnia 20.11.2009r.

o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-231/1/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 178769 - 2009 dnia 15.10.2009r/

/ Nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w portalu U.Z.P.216053-2009 z dn .20.11.2009r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dekarskie

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że w dniu 20.11.2009r. została zawarta umowa na wykonanie

w/w przedmiotu zamówienia z niżej podanym Wykonawcą:
S.C”AKZ-BUD” Krzysztof Pietras Patryk Pietras

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 9

z ceną zamówienia 8 173,15 zł. netto plus 7% podatku Vat

Tj.8 745,27 zł. brutto