OGŁOSZENIE z dnia 7.12.2009r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności – produktów mleczarskich i tłuszczów

OGŁOSZENIE

z dnia 7.12.2009r.

o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-241/18/2009

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P 211105-2009 z dn.17.11.2009r./

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P.233465-2009 z dnia 7.12.2009r./

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie

przetargu nieograniczonego na:

dostawę żywności – produktów mleczarskich i tłuszczów

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 7.12.2009r. została zawarta umowa na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na okres 1.01.2010r - 31.12.2010r. z firmą

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. Jawna

97-215 Inowłódz ul. Spalska 25

z ceną zamówienia 77 373,00 zł. netto plus podatek Vat

Tj. 81 725,11 zł. brutto