OGŁOSZENIE z dnia 29.09.2009r. o zawarciu umów w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności : - wędlin pakiet 1 - drobiu pakiet 2 - art. spożywczych pakiet 3 - ziemniaków pakiet 4

OGŁOSZENIE

z dnia 29.09.2009r.

o zawarciu umów

nr .sprawy :DPS-2-III-241/14/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 311308-2009 dnia 09.09.2009r/

/ Nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w portalu UZP 337208-2009 z dnia 29.09.2009r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności :

- wędlin – pakiet 1
- drobiu – pakiet 2

- art. spożywczych - pakiet 3

- ziemniaków - pakiet 4

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 29.09.2009r. zostały zawarte umowy z następującymi firmami :

Pakiet 1 – dostawa wędlin

Firma Handlowa „EDA”

97- 200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 8/10

z ceną zamówienia 40 166,00 zł. netto plus należny podatek VAT

tj. 42 960,52 zł. brutto

Pakiet 2 - dostawa drobiu

„Deko – Smaku” Cezary Dębiec

97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 2

z ceną zamówienia 23 829,5 zł. netto plus należny podatek Vat

tj.24 544,39 zł. brutto

Pakiet 3 - dostawa art. spożywczych

Piekarnia Inowłódź Hurtownia Nabiału Sp. J.

97-215 Inowłódź ul. Spalska 25

z ceną zamówienia 66 666 zł. netto plus należny podatek Vat.

Tj. 72 258,16 zł. brutto.

Pakiet 4 - dostawa ziemniaków

Gospodarstwo Rolne Kubacki Grzegorz

Chorzęcin 122 97 – 200 Tomaszów Maz.
z ceną zamówienia 5 600 zł. brutto