OGŁOSZENIE z dnia 25.02.2010r. o zawarciu umowy przetargu nieograniczonego na: dostawę żywności – Produktów zwierzęcych ,mięsa i produktów mięsnych wołowiny wieprzowiny i podrobów

OGŁOSZENIE
 
 z dnia 25.02.2010r.
 
 o zawarciu umowy
 
 nr .sprawy: DPS-2-III-241/1/2010
 
 /Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P.23141 z dnia 2.02.2010r.
 
 /Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P.39915-2010 z dn.25.02.2010r./
 
 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie
 
 przetargu nieograniczonego na :
 
 dostawę żywności – Produktów zwierzęcych ,mięsa i produktów mięsnych /wołowiny wieprzowiny i podrobów/
 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 25.02.2010r. została zawarta umowa na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na okres 1.03.2010r - 28.02.2011r. z firmą
 
 Ubojnia Chorzęcin Firma Handlowa Grzegorz Kubacki
 
 97-200 Tomaszów Maz. Chorzęcin 122
 
 z ceną zamówienia 42 229,00 zł. netto plus podatek Vat 3%
 
 Tj. 43 495,87 zł. brutto