Ogłoszenie z dnia 13.01.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy drobiu i produktów drobiowych, mleka i nabiału, wędlin, artykułów spożywczych - drobnicy, leków refundowanych

Ogłoszenie z dnia 13.01.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy drobiu i produktów drobiowych, mleka i nabiału, wędlin, artykułów spożywczych - drobnicy, leków refundowanych

Ogłoszenie z dnia 13.01.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy drobiu i produktów drobiowych, mleka i nabiału, wędlin, artykułów spożywczych - drobnicy, leków refundowanych