Ogłoszenie z dnia 06.02.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wołowego i wieprzowego, pieczywa

Ogłoszenie z dnia 06.02.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wołowego i wieprzowego, pieczywa