Ogłoszenie z dnia 07.09.2004 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie malowania pomieszczeń terapii zajęciowej, montażu wykładziny PCV w pomieszczeniach terapii zajęciowej

Ogłoszenie z dnia 07.09.2004 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie malowania pomieszczeń terapii zajęciowej, montażu wykładziny PCV w pomieszczeniach terapii zajęciowej