Ogłoszenie z dnia 23.09.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw

Ogłoszenie z dnia 23.09.2004 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw