Ogłoszenie z dnia 02.02.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy warzyw

Ogłoszenie z dnia 02.02.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy warzyw