Ogłoszenie z dnia 18.10.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż okien nieplastyfikowanych PCV z atestem dopuszczającym do stosowania w budownictwie - sztuk 6 - Kategoria CPV 45421

Ogłoszenie z dnia 18.10.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż okien nieplastyfikowanych PCV z atestem dopuszczającym do stosowania w budownictwie - sztuk 6 - Kategoria CPV 45421