Ogłoszenie z dnia 21.12.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i nabiału - Kod CPV 154,155, wędlin - Kod 151, drobiu i podrobów drobiowych - Kod 151

Ogłoszenie z dnia 21.12.2005 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy mleka i nabiału - Kod CPV 154,155, wędlin - Kod 151, drobiu i podrobów drobiowych - Kod 151