Ogłoszenie z dnia 16.08 2006r. o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie pomieszczeń kuchni, stołówki, szatni oraz pomieszczeń oddziału III

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie pomieszczeń kuchni, stołówki, szatni oraz pomieszczeń oddziału III