Ogłoszenie z dnia 25.09 2006r. o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców

Ogłoszenie z dnia 25.09 2006r. o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców