OGŁOSZENIE z dnia 12.11.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dekarskie na budynku gospodarczym

OGŁOSZENIE
z dnia 12.11.2009r.
o wyborze oferty najkorzystniejszej
nr .sprawy :DPS-2-III-231/1/2009
/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 178769 - 2009 dnia 15.10.2009r/

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty dekarskie na budynku gospodarczym
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania naszego zamówienia została wybrana firma

S.C”AKZ-BUD” Krzysztof Pietras Patryk Pietras
97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 9
z ceną zamówienia 8 173,15 zł. netto plus 7% podatku Vat
Tj.8 745,27 zł. brutto
Oferta otrzymała 100 pkt. tj 100%

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1
S.C”AKZ-BUD” Krzysztof Pietras Patryk Pietras
97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 9
- ważna
Oferta nr 2
Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota
97-200 Tomaszów Maz. ul. J.Bema 79
- odrzucona

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 2 została odrzucona , ponieważ Wykonawca naliczył nieprawidłową 22 % stawkę Vat , a zgodnie z przepisami podatkowymi w domach opieki społecznej obowiązuje 7% stawka Vat / PKOB ex 1130/.Zastosowanie błędnej stawki podatku VAT jest błędem polegającym na przyjęciu niewłaściwych danych do obliczania ceny, a więc jest to błąd w obliczeniu ceny.
Uzasadnienie prawne:
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.6 ustawy P.z.p.


Oferta nr 3

P.H.U”DAMAR” Krzysztof Reszka 97-200 Tomaszów Maz.
ul.Stolarska 16m4
- wykluczona

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca ,który złożył ofertę nr 3 nie uzupełnił dokumentów spełniających warunek udziału w mniejszym postępowaniu / pismo w tej sprawie wysłano do Wykonawcy w dniu 5.11.2009r. – dołączone do protokółu /
Uzasadnienie prawne:
Wykonawca został wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art.24 ust.2 pkt.3

Oferta nr 4

„BEMAR-BUD” Marcin Bernat Firma Handlowo –Usługowa
97- 200 Tomaszów Maz. ul. Opoczyńska 28
- odrzucona

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 4 została odrzucona, ponieważ Wykonawca naliczył nieprawidłową 22 % stawkę Vat , a zgodnie z przepisami podatkowymi w domach opieki społecznej obowiązuje 7% stawka Vat / PKOB ex 1130/.Zastosowanie błędnej stawki podatku VAT jest błędem polegającym na przyjęciu niewłaściwych danych do obliczania ceny, a więc jest to błąd w obliczeniu ceny.
Uzasadnienie prawne:
Oferta nr 4 została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.6 ustawy P.z.p.