OGŁOSZENIE z dnia 26.11.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę żywności – produktów mleczarskich i tłuszczów

OGŁOSZENIE

z dnia 26.11.2009r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr. sprawy: DPS-2-III-241/18/2009

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P 211105-2009 z dn.17.11.2009r./

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie

przetargu nieograniczonego na:

dostawę żywności – produktów mleczarskich i tłuszczów

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania niniejszego zamówienia została wybrana firma:

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. Jawna

97-215 Inowłódz ul. Spalska 25

z ceną zamówienia 77 373,00 zł. netto plus podatek Vat

Tj. 81 725,11 zł. brutto

Informujemy , że wpłynęły dwie ważne oferty /nie podlegające odrzuceniu/ , które otrzymały następującą punktację w kryterium jakim jest cena - 100% :

Oferta nr 1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4

Oferta otrzymała 90,76 pkt tj . 90,76 %

Oferta nr 2 -

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. Jawna

97-215 Inowłódz ul. Spalska 25

Oferta otrzymała 100 pkt. tj. 100%