Misja

  DPS                    Misją Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim jest podnoszenie komfortu życia mieszkańców z zachowaniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce