Nasza oferta

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym całodobową opiekę. Realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1. W zakresie potrzeb bytowych:
• Miejsce zamieszkania,
• Wyżywienie,
• Odzież i obuwie,
• Utrzymanie czystości.

2. W zakresie potrzeb opiekuńczych:
• Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
• Pielęgnacja,
• Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3. W zakresie potrzeb wspomagających:
• Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
• Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu,
Działalność kulturalno-oświatowa • Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
• Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
• Stymulowanie nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
• Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości,
• Pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy,
• Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
• Finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
Pomoc psychologiczna • Zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca domu oraz dostępności do informacji o tych prawach,
• Sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.
Placówka świadczy również usługi na rzecz mieszkańców, są to:

- pomoc psychologiczna, psycholog prowadzi w naszym domu grupy wsparcia dla osób z bólami przewlekłymi, porady i badania Rehabilitacja psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, pamięci, uwagi, koncentracji i wyobraźni, spotkania terapeutyczne z muzyką relaksacyjną,


- pomoc medyczna, odbywa się gabinecie pomocy doraźnej (zabiegowy i badań lekarskich), lekarz internista przyjmuje raz w tygodniu w placówce, w przypadku nagłych zachorowań udziela pomocy na wezwanie, jeżeli potrzebna jest pomoc lekarza Rehabilitacja specjalisty mieszkańcy dowożeni są do poradni specjalistycznych, przez całą dobę nad podopiecznymi czuwa pielęgniarka, która monitoruje stan zdrowia mieszkańca i udziela pomocy pielęgniarskiej,


- rehabilitacja ruchowa, w budynku znajduje się sala gimnastyczna w której mieszkańcy mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu (bieżni, atlasu, rowerka, rotora, wioseł, drabinek itp.) Rehabilitacja lub z masażu klasycznego czy bańkami chińskimi, w gabinetach fizykoterapii odbywają się zabiegi laserem, pole magnetyczne,solux, diadynamik, ultradźwięki oraz masaż suchy i wirowy-znaleźć można wszystko to co jest stosowne do wieku, kondycji i zainteresowań seniora pod czujnym okiem fizjoterapeutów,


- terapia zajęciowa, w naszej placówce każdy mieszkaniec może rozwijać Terapia zajęciowa swoje zainteresowania, zajęcia terapeutyczne organizowane są pod potrzeby mieszkańców i prowadzone przez wykwalifikowany personel, mieszkańcy mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych w następujących pracowniach:

  • pracownia plastyczna –mieszkańcy wykonują prace plastyczne takimi technikami jak kolaż, witraż, rysowanie pastelami, ołówkiem, malowanie na Terapia zajęciowa folii, brystolu, wydzieranki, wykonują również kwiaty z bibuły, obrazki z papieru fakturowanego, wełny, kartki okolicznościowe, prace haftem gwiazdkowym i krzyżykowym z których powstają piękne obrazy,
  • pracownia muzykoterapii –mieszkańcy czynnie i biernie uczestniczą w próbach chóru, aktorstwa do przedstawień o różnej tematyce dostosowanej do pory roku,wydarzeń i świąt, zajęcia te odbywają się przy akompaniamencie akordeonu i keybordu,
  • Działalność kulturalno-oświatowa biblioteka – czytanie odbywa się indywidualnie i grupowo nie tylko są to książki, ale też prasa,kolorowe czasopisma według życzeń mieszkańców,
  • pracownia papieroplastyki – zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem jednej techniki, mieszkańcy wykonują kulki z bibuły, którymi wyklejają obrazy, butelki,wydmuszki, ponadto tworzą z papieru przepiękne orgiami,


Działałność kulturalno-oświatowa - działalność kulturalno-oświatowa, w tej dziedzinie instruktor K-O organizuje wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, święta,uroczystości okazjonalne oraz imprezy artystyczne-wystawy, przedstawienia teatralne,spotkania integracyjne, konkursy,zabawy taneczne, wybrane wydarzenia z życia domu umieszczane są w kronice,


- opieka socjalna, pracownicy socjalni służą pomocą mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych, w dokonywaniu zakupów, w utrzymywaniu kontaktów rodzinnych, ze środowiskiem, organizują wycieczki,współpracują ze szkołami, przedszkolami,wolontariuszami,udzielają informacji jak zamieszkać w naszym domu, chętnie oprowadzają osoby zainteresowane i ich rodziny po budynku,

Posiłki
- posiłki, nad prawidłowym odżywianiem pensjonariuszy czuwa dietetyk, wszystkie dania przyrządzane są w profesjonalnie wyposażonej kuchni, z uwzględnieniem diet, podawane na stołówce, w pokoju mieszkańca lub kuchenkach podręcznych, w których to każdy mieszkaniec może samodzielnie przygotowywać posiłki i napoje, proponujemy zdrowy styl życia i wpajamy zasady zdrowego odżywiania,

Kaplica
- Kaplica, miejsce kultu religijnego, nabożeństwa odprawiane są raz w tygodniu, w święta, i w pierwsze piątki przez kapelana katolickiego.

Na co dzień mieszkańcy spotykają się w pracowniach terapeutycznych, sali gimnastycznej, bibliotece i czytelni, salach telewizyjnych z aneksami wypoczynkowymi, gdzie personel prowadzi gimnastykę usprawniającą, zabawy ruchowe, spotkania edukacyjno-dydaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,wyciszające, oddech oczyszczający, muzykoterapię i walidację gerontologiczną.
Dom dysponuje także pokojem gościnnym, pokojem spotkań z rodziną oraz palarnią.
Każdy mieszkaniec ma prawo do nieograniczonego korzystania ze wszystkich pomieszczeń domu i swobodnego poruszania się poza terenem placówki.
Dom jest otwarty na potrzeby środowiska. Z naszych usług korzystają mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce