Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.dps2.vernet.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do STRONA INTERNETOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006.10.03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- część plików została opublikowana przed wejściem w zycie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Olkiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 724-32-47 w godzinach od 8:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie musi zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

- Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz.

- Adres: ul. Jana Pawła II 37 , 97-200 Tomaszów Maz.

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 44 724-32-47, 506394491.

- Skype :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

1. Wejście główne do budynku DPS jest dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania, pozbawione barier architektonicznych. Wejście odbywa się z poziomu chodnika, bezpośrednio w podwójne drzwi otwierające się automatycznie. W budynku jest winda,podjazd z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą, brak progów, szerokie wejścia i toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parter i dwa piętra na które prowadzą dwie klatki schodowe, przy głównym wejściu i bocznym.

2.Wejście boczne do budynku terapeutycznego posiada podjazd zewnętrzny z chodnika z poręczą.

3.W całym budynku znajdują się poręcze w ciągach komunikacyjnych, łazienkach, toaletach, w każdym pokoju jest alarm przyłóżkowy.

4.W budynku DPS nie ma systemu naprowadzajacego dźwiekowo osoby niewidzące i słabowidzące.

5. Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w placówce.

6.Na terenie DPS znajduje się wytyczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.

7.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w placówce.

8.W DPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

11.Strona posiada gosowy czytnik treści, podwyższony kontrast (ciemnofioletowe tło, białe litery), mapę strony.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonyZmodyfikowany
Pobierz plik (Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego — kopia.pdf)Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoo Grażyna Klimowicz3106 kB5882021-03-01 10:242021-03-01 10:24