Powitanie

Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej Domu Pomocy Spo
łecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Paw
ła II 37.

  Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul.Jana Pawła II 37

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce