OGŁOSZENIE z dnia 26.03.2009 r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

OGŁOSZENIE

z dnia 26.03.2009 r.

o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-241/5/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 45175 -2009 dnia 04.03.2009r/

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P. o zawarciu umowy 55069-2009 z dn.26.03.2009r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

– warzyw i owoców

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że w dniu 26.03.2009r. została zawarta umowa na okres 1.04.2009r. do 31.03.2010r. z firmą

Handel Hurtowy i Detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z ceną zamówienia 80 367,00 zł. netto plus należny podatek VAT

tj.83 007.01 zł. brutto