OGŁOSZENIE z dnia 29.06.2009r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności: - ciast – pakiet 1 - pieczywa – pakiet 2

OGŁOSZENIE

z dnia 29.06.2009r.

o zawarciu umowy

nr .sprawy :DPS-2-III-241/9/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 86893-2009 dnia 04.06.2009r/

/Nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w portalu U.Z.P 21828-2009 z dnia 29.06.2009r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności :

- ciast – pakiet 1

- pieczywa – pakiet 2

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że w dniu 29.06.2009r. zostały zawarte umowy na wykonanie w/w przedmiotów zamówienia:

Pakiet 1 – dostawa ciast

Piekarstwo i Cukiernictwo Sc. Krzysztof Waszelewski

Beata Waszelewska

97- 200 Tomaszów Maz. ul. Murarska 13

z ceną zamówienia 2 320,00 zł. netto plus należny podatek VAT

w kwocie 162,40 zł. tj.2 482,40 zł. brutto

Pakiet 2 - dostawa pieczywa

P.P.H.U „PAU-MAR” Michał Błoch 97-319 Będków ul. Reymonta 5

z ceną zamówienia 20 553,30 zł. netto plus należny podatek Vat

w kwocie 1 438,73 zł. tj.21 992,03 zł. brutto.