OGŁOSZENIE z dnia 18.09.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności: - wędlin pakiet 1 - drobiu – pakiet 2 - art.spożywczych pakiet 3 - ziemniaków pakiet 4

OGŁOSZENIE

z dnia 18.09.2009r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr. sprawy: DPS-2-III-241/14/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 86893-2009 dnia 04.06.2009r/

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności :

- wędlin – pakiet 1

- drobiu – pakiet 2

- art.spożywczych - pakiet 3

- ziemniaków - pakiet 4

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania naszego zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

Pakiet 1 – dostawa wędlin - oferta nr 2

Firma Handlowa „EDA”

97- 200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 8/10

z ceną zamówienia 40 166,00 zł. netto plus należny podatek VAT

tj. 42 960,52 zł. brutto

Oferta otrzymała 100pkt tj.100%

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu, które otrzymały następująca punktację

w kryterium jakim była cena 100%:

Oferta nr 1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6 26-332 Sławno

Oferta otrzymała 95,76 pkt.tj.95,76 %

Oferta nr 3

P.P.H ”Kelmes” Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

Oferta otrzymała 92,26 pkt. tj.92,26 %

Pakiet 2 - dostawa drobiu - oferta nr 1

„Deko – Smaku” Cezary Dębiec

97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 2

z ceną zamówienia 23 829,5 zł. netto plus należny podatek Vat

tj.24 544,39 zł. brutto

Oferta otrzymała 100 pkt. tj .100% .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu , które otrzymały następująca punktację w kryterium jakim była cena 100 %:

Oferta nr 2

P.P.H „Kelmes” Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

Spółka Jawna 97 – 200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

Oferta otrzymała 94,2 pkt tj. 94,2 %

Pakiet 3 - dostawa art. spożywczych – oferta nr 2

Piekarnia Inowłódz Hurtownia Nabiału Sp. J.

97-215 Inowłódź ul. Spalska 25

z ceną zamówienia 66 666 zł. netto plus należny podatek Vat.

Tj.72 258,16 zł. brutto .

Oferta otrzymała 100 pkt. tj.100 % .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu , które otrzymały następująca punktację

w kryterium jakim była cena 100 % :

Oferta nr 2

Centrum Dystrybucji

Spółka z o.o.

92 – 402 Łódź ul. Zakładowa 99

Oferta otrzymała 83,42 pkt. tj. 83,42 %

Pakiet 4 - dostawa ziemniaków - oferta nr 2

Gospodarstwo Rolne Kubacki Grzegorz

Chorzęcin 122 97 – 200 Tomaszów Maz.

z ceną zamówienia 5 600 zł. brutto

Oferta otrzymała 100pkt. tj.100 %

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu ,które otrzymały następującą punktację

w kryterium jakim była cena 100 % :

oferta nr 1

Gospodarstwo Rolne Dariusz Robak

97 – 200 Tomaszów Maz. ul. Górna 17 Kwiatkówka

Oferta otrzymała 88,89 pkt. tj.88,89 %