OGŁOSZENIE z dnia 08.12.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż drzwi ognioodpornych

OGŁOSZENIE
z dnia 08.12.2009r.
o wyborze oferty najkorzystniejszej
nr .sprawy :DPS-2-III-231/2/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 221455 - 2009 dnia 25.11.2009r/

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż drzwi ognioodpornych
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania niniejszego zamówienia została wybrana firma

Firma budowlana „MARBUD” Marcin Pietrzyk
97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 119
z ceną 55 256,78 zł. netto plus 7 % Vat tj.59 124,75 zł. brutto
Oferta otrzymała 100 pkt. tj.100 %

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty :

Oferta nr 2

„UNIMONT PLUS” Maria Kaniewska
62-060 Stęszew ul. Bolesława Chrobrego14
z ceną 66 634,53 zł. netto plus 7% Vat tj.71 298,95 zł. brutto.
Oferta otrzymała 82,93 pkt.tj.82,93 %

Oferta nr 3

Firma budowlana „MARBUD” Marcin Pietrzyk
97-200 Tomaszów Maz. ul. Warszawska 119

Nadmieniamy, że oferta z numerem 1 została wycofana przez Wykonawcę w dniu składania ofert ,przed godziną składania ofert tj. o 9:55.