OGŁOSZENIE z dnia 7.02.2008r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności: mięsa artykułów spożywczych – drobnicy

OGŁOSZENIE
z dnia 7.02.2008r.
o wyborze oferty najkorzystniejszej
nr sprawy: DPS-2-III-241/1/2008
W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności:

1. mięsa
2. artykułów spożywczych drobnicy

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania powyższych zamówień zostały wybrane następujące firmy :

1. na dostawę mięsa oferta nr 6

Ubojnia Chorzęcin Firma Handlowa Grzegorz Kubacki
Chorzęcin 122 97-200 Tomaszów Maz.
z ceną zamówienia 37 667,00 zł. netto plus 3% podatku VAT
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery ważne oferty , nie podlegające odrzuceniu , które otrzymały następującą punktację w kryterium jakim była cena 100% :

Oferta nr 2 - P.P.H KELMES Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański
97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71
Oferta otrzymała 84,20 pkt. tj.84,20 %

Oferta nr 1 - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski
Dąbrowa 6 26-332 Sławno
Oferta otrzymała 81,20 pkt. tj. 81,20 %

Oferta nr 3 - Z.M. Wędzonka „ Sp.J. Jan i Konrad Podkówka
92-010 Łódź ul. Henrykowska 18
Oferta otrzymała 94,71 pkt. tj. 94,71 %

Oferta nr 6 - Ubojnia Chorzęcin Firma Handlowa Grzegorz Kubacki
Chorzęcin 122 97-200 Tomaszów Maz.
Oferta otrzymała 100 pkt. tj. 100%

2. na dostawę artykułów spożywczych - drobnicy oferta nr 4

Hurtownia Ogólnospożywcza „Mors Włodzimierz Pecyna
97 -200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 50 D
z ceną zamówienia 51 932,93 zł. netto plus należny podatek VAT

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty , nie podlegające odrzuceniu, które otrzymały następującą punktację w kryterium jakim była cena - 100% :

Oferta nr 4 - Hurtownia Ogólnospożywcza „Mors Włodzimierz Pecyna
97 200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 go Maja 50 D
Oferta otrzymała 100 pkt. tj. 100 %

Oferta nr 5 - Firma „Hermes 97 200 Tomaszów Maz. ul. Popiełuszki 71
Oferta otrzymała 95,77 pkt. tj. 95,77 % .