OGŁOSZENIE z dnia 27.11.2008r o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności – produktów mleczarskich

OGŁOSZENIE

z dnia 27.11.2008r

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr .sprawy: DPS-2-III-241/20/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 315977 -2008 dnia 17.11.2008r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

– produktów mleczarskich

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że do wykonania naszego zamówienia została wybrana oferta firmy;

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 4

z ceną zamówienia 92 975,00 zł. netto plus należny podatek VAT

w kwocie 5 063,45 tj. 98 038,45 zł. brutto .

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i uzyskała 100 pkt. w kryterium jakim była cena - waga 100%