OGŁOSZENIE z dnia 23.09.2008r o wyborze oferty najkorzystniejszej W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności...

OGŁOSZENIE

z dnia 23.09.2008r

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr .sprawy :DPS-2-III-241/10/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 217923-2008 dnia 15.09.2008r./

W zwišzku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywnoœci

- dostawa wędlin - pakiet 1

- dostawa drobiu - pakiet 2

- dostawa art. spożywczych drobnicy - pakiet 3

- dostawa ziemniaków jadalnych - pakiet 4

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania naszego zamówienia zostały wybrane firmy:

1. dostawa wędlin - oferta nr 2

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z cenš zamówienia 48 364,50 zł. netto plus podatek Vat 7%

2. dostawa drobiu -oferta nr 3

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z cenš zamówienia 26 327,00 zł. netto plus 3% podatku Vat

3. dostawa art .spożywczych - drobnicy - oferta nr 5

Firma „HERMES 97-200 Tomaszów Maz. ul. Popiełuszki 71

z cenš zamówienia 53 344,74 zł. netto plus należny podatek VAT

4. dostawa ziemniaków jadalnych - oferta nr 4

Gospodarstwo rolne Dariusz Robak

97-200 Tomaszów Maz. Kwiatkówka ul. Górna 17

z cenš zamówienia 4 940 zł. netto plus 3% podatku Vat

W prowadzonych postępowaniach wpłynęły następujšce oferty nie podlegajšce odrzuceniu , które otrzymały następujšcš punktację

w kryterium jakim była cena 100 % :

- pakiet 1 dostawa wędlin - oferta nr 2

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

Oferta otrzymała 100 pkt tj.100%

- pakiet 2 - dostawa drobiu oferta nr 3

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

Oferta otrzymała 100 pkt tj.100%

- pakiet 3 - dostawa art. spożywczych oferta nr 5

Firma „Hermes 97-200 Tomaszów Maz. ul. Popiełuszki 71

Oferta otrzymała 100 pkt tj.100%

- pakiet 4 - dostawa ziemniaków jadalnych

oferta nr 4

Gospodarstwo rolne Dariusz Robak

97-200 Tomaszów Maz. Kwiatkówka ul. Górna 17

Oferta otrzyma la 100 pkt. tj.100 %

oferta nr 1

Kubacki Grzegorz Chorzęcin 122 97-200 Tomaszów Maz.

Oferta otrzymała 97,44 pkt tj.97,44 %