OGŁOSZENIE z dnia 18.02.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności – mięsa wołowego i wieprzowego

OGŁOSZENIE

z dnia 18.02.2009r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr. sprawy: DPS-2-III-241/2/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 19576 -2009 dnia 06.02.2009 r.

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

– mięsa wołowego i wieprzowego

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że do wykonania naszego zamówienia została wybrana oferta firmy:

Ubojnia Chorzęcin Firma Handlowa

Grzegorz Kubacki

Chorzęcin 122, 97-200 Tomaszów Maz.

z ceną zamówienia 42 907,00 zł. netto plus 3% podatku VAT.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty , nie podlegające odrzuceniu ,które otrzymały następującą punktację w kryterium jakim była cena 100 % :

Oferta nr 1

JANEX Spółka Jawna Sławomir i Elżbieta Wiesiak

02-223 Warszawa ul. Wagonowa 11

Oferta otrzymała 83,85 pkt. tj.83,85 %

Oferta nr 2

Zakład przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6 26-332 Sławno

Oferta otrzymała 91,17 pkt.tj.91,17 %

Oferta nr 3

„DEKO SMAKU” Cezary Dębiec 97-200 Tomaszów Maz.

ul. Św. Antoniego 2

Oferta otrzymała 96,70 pkt.tj.96,70 %

Oferta nr 4

P.P.H. „KELMES” Elżbieta Szymańska , Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

Oferta otrzymała 90,84 pkt. tj. 90,84 %

Oferta nr 5

Ubojnia Chorzęcin Firma Handlowa Grzegorz Kubacki

97-200 Tomaszów Maz. Chorzęcin 122

Oferta otrzymała 100pkt.tj.100%.