OGŁOSZENIE z dnia 18.03.2009r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności – warzyw i owoców

OGŁOSZENIE

z dnia 18.03.2009r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr .sprawy :DPS-2-III-241/5/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 45175 -2009 dnia 04.03.2009r/

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

– warzyw i owoców

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania naszego zamówienia została wybrana firma

Handel Hurtowy i Detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z ceną zamówienia 80 367,00 zł. netto plus należny podatek VAT

tj.83 007.01 zł. brutto