OGŁOSZENIE z dnia 20.06.2008r o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności dostawa ciast, dostawa pieczywa

OGŁOSZENIE

z dnia 20.06.2008r

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr .sprawy :DPS-2-III-241/7/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 124547-2008z dnia 10.06.2008r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności

- dostawa ciast - pakiet 1

- dostawa pieczywa - pakiet 2

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania naszego zamówienia zostały wybrane firmy:

1. dostawa pieczywa oferta nr 3

P.P.H.U „PAU-MAR Michał Błoch

Sługocice 47 97-319 Będków

z ceną zamówienia 32 120 zł. netto plus 7% podatku VAT

2. dostawa ciast - oferta nr 1

Piekarstwo i cukiernictwo s.c

Krzysztof Waszelewski Beata Waszelewska

97-200 TomaszówMaz. ul. Murarska 13

z ceną zamówienia 2 688,50 zł. netto plus 7% podatku Vat

W prowadzonych postępowaniach wpłynęły następujące oferty , nie podlegające odrzuceniu , które otrzymały następująca punktację

w kryterium jakim była cena 100 % :

- pakiet 1 - dostawa ciast

Oferta nr 2 Firma Cukierniczo Handlowa „Mazurek

97-200 Tomaszów Maz. ul. Ściegiennego 11 A

Oferta otrzymała 78,48 pkt tj.78,48 %.

Oferta nr 1 - Piekarstwo i cukiernictwo s.c.

Krzysztof Waszelewski Beata Waszelewska

97-200 Tomaszów Maz. ul. Murarska 13

Oferta otrzymała 100 pkt tj. 100%

- pakiet 2 - dostawa pieczywa

Oferta nr 1 - Piekarstwo i cukiernictwo s.c.

Krzysztof Waszelewski Beata Waszelewska

97-200 Tomaszów Maz. ul. Murarska 13

Oferta otrzymała 69,74 pkt. Tj. 69,74 %

Oferta nr 3 - P.P.H.U „PAU-MAR Michał Błoch

Sługocice 47 97-319 Będków

Oferta otrzymała 100 pkt. tj 100% .